Equinor søker om boring av Sigrun East (2019/7154)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS (heretter Equinor) om tillatelse til boring av letebrønn 15/3-12 S Sigrun East med opsjon for sidesteg i PL025 og PL187 i Nordsjøen. Boringen er planlagt boret med West Phoenix i tredje og fjerde kvartal med en estimert varighet på 70 dager.

Miljørisikoanalysen for 15/3-12 S Sigrun East er gjennomført som en referansebasert analyse mot letebrønn 16/1-30 S Lille Prinsen Outer Wedge (LPOW) fra 2018. I henhold til Equinor sine akseptkriterier er miljørisikoen akseptabel hele året. Størst miljørisiko er beregnet for sjøfugl på åpent hav, med 26 % av akseptkriteriet i august til oktober. Influensområdet for oljedriftssimulering og strandede mengder olje er forventet lavere for Sigrun East enn for LPOW. Dette er fordi Sigrun East har både lavere utblåsningsrater enn LPOW, og det er forventet å finne en oljetype med kortere levetid på sjø ved boring av Sigrun East. Equnior vurderer at analysen er konservativ for Sigrun East.  

Equinor har planlagt med en beredskap på åpent hav med henholdsvis tre og sju havgående systemer innen 24 timer når henholdsvis hovedbrønn og sidesteg bores, med tilgang til utstyr både for mekanisk og kjemisk bekjempelse. Første system skal være operativt innen fem timer. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 29. juli 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker