Equinor søker om boring av Gabriel (2019/9804)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av letebrønn 35/10-5 Gabriel i PL 827 S i Nordsjøen.

Brønnen ligger i Nordsjøen, nordvest for Framfeltet og 70-72 km fra land (Ytre Sula/Værlandet). Boringen er planlagt startet opp tidligst desember 2019 med en varighet på 36 dager.

Brønnen er lokalisert i Norskerenna hvor havdypet er 367 m. Bunnen består for det meste av silt og leire, og det er ikke koraller i dette havområdet.

Det er forventet å finne olje med egenskaper lik Fram råolje. Potensielle utblåsningsrater er beregnet til 3000-8400 Sm3/døgn, med vektede rater 6960 og 4480 Sm3/døgn for hhv overflate- og havbunnsutslipp. Miljørisikoen er vurdert å være relativt høy i vinterperioden (november-mars), men betydelig lavere resten av året (april-oktober). Drivtid til land vil være kort ved et eventuelt utslipp, med 95-persentiler på 3,4 og 5,1 døgn i vinter- og vårsesongen.

Equinor har planlagt med en beredskap på åpent hav med 6 havgående systemer innen 5-24 timer, med tilgang til utstyr både for mekanisk og kjemisk bekjempelse. For bekjempelse av et akutt utslipp som når kystsonen har Equinor planlagt med mobilisering av en kapasitet tilsvarende 8 kystsystemer og 8 fjordsystemer, det første innen 3 døgn.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 8. oktober 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet

23.10.19

Firma: Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet

01.10.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker