Equinor søker om boring av Atlantis (2019/13617)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 30/2-U-1 Atlantis i Nordsjøen.

Formålet med pilothullet er å samle nødvendige data for å bore letebrønn 30/2-5 Atlantis. Hvis operatøren påviser grunn gass, vil de bore et nytt pilothull. Søknaden omhandler forbruk og utslipp av kjemikalier, forbrenning av diesel og utslipp til luft, samt generert avfall. Planlagt boring er første kvartal 2020.

Equinor opplyser at det ikke er identifisert sårbare miljøverdier i området, og at det ikke vil være noen utblåsningsrelatert miljørisiko forbundet med boringen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 20. desember 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

06.12.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker