Equinor søker om aktivitet på Njordfeltet (2019/375)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy ASA om tillatelse etter forurensningsloven til marine operasjoner på Njordfeltet i Norskehavet.

Søknaden omfatter legging av kontroll- og styringskabler og hydrauliske slanger, samt fjerning av ett gammelt og installasjon av to nye 6"-oljeproduksjonsrør. Aktivitetene er planlagt utført i perioden juli-november 2019 og vil foregå delvis innenfor området med forurenset sediment på Njordfeltet. 

I søknaden opplyser Equinor at det forurensede området på Njord er større enn tidligere antatt. Sedimentundersøkelser viser imidlertid liten grad av spredning utenfor nærfeltet. Equinor skriver at de vil benytte kompenserende tiltak, som ROV med nøytral oppdrift, hiv-kompenserte kraner, videoovervåkning og organisatoriske tiltak, for å begrense oppvirvling og spredning av forurensede masser i størst mulig grad. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 18. mars 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

01.04.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

25.02.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker