Equinor søker endringer på Oseberg (2019/465)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg i Nordsjøen.

Det søkes om økning av forbruksramme på totalt 38 kg for stoff i svart kategori fra avgiftsfri diesel i forbindelse med brønnintervensjoner på Oseberg C. Det søkes videre om forbruk og utslipp av svart og rødt stoff fra smøreoljer fra neddykkede brannvannspumper på Oseberg Feltsenter og Oseberg C. Omsøkt utslipp av stoff i rød og svart kategori er henholdsvis 3 kg og 5 kg.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 14. november 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

19.12.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker