Equinor søker endringer på Oseberg (2019/465)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg i Nordsjøen.

Det søkes om økning av forbruksramme for stoff i svart kategori for diesel på grunn av endringer av andel svart komponent i produktet. Det søkes videre om forbruk og utslipp av svart stoff fra hydraulikkoljen Castrol Brayco Micronic SV/B på Oseberg Sør, ettersom oljen er reklassifisert fra gul til svart miljøkategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 19. april 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

25.04.19

Firma: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Fiskeridirektoratet

25.04.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker