DEA Norge AS søker om boring på Dvalin (2017/4086)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra DEA Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til produksjonsboring på Dvalin-feltet i Norskehavet. 

Tidligste forventet oppstart for boringen er 1. august 2019. Varighet for boreoperasjonen er estimert til 352 dager. Boreoperasjonen er planlagt gjennomført med den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Arctic

DEA søker om utslipp av omlag 12 000 tonn med kjemikalier der mesteparten er vann, barytt, bentonitt og sement. Ca. 99,7% av utslippet vil være vann eller PLONOR- kjemikalier. Det vil kun forekomme utslipp av ca. 38 tonn med kjemikalier i gul kategori.

DEA søker også om utslipp til luft som følge av forbrenning av diesel for kraftgenerering under normal drift ved boring. I tillegg planlegges det for brønnopprensking/testing av de fire brønnene med kortvarig avbrenning av brønnstrøm over brennerbom. Det anslås et totalt utslipp på ca. 40 000 tonn CO2.

Grunnlagsundersøkelse på feltet har avdekket korallstrukturer flere plasser rundt planlagte ankertraseer. DEA planlegger derfor bruk av ankerfiber i stedet for ankerkjetting for å redusere fysisk skade på sjøbunn og organismer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 23. mai 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

23.05.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker