ConocoPhilllips søker om boring av letebrønnen Enniberg (2019/8839)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 25/7-8 S i PL 917.

Brønnen ligger i Nordsjøen, nær feltene Ringhorne/Balder og Jotun. Avstanden til Norskekysten (Utsira) er ca. 160 km. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 16. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker