ConocoPhillips søker om endring for Ekofisk (2019/446)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om endring av tillatelse til boring og produksjon i Ekofiskområdet i Nordsjøen.

Endringen omfatter boring og drift på nye Tor II (Tor 2/4 Y) og endringer i forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier og produksjonskjemikalier. Det søkes om tillatelse til økt bruk av sporstoffer og bruk av nye brønnkjemikalier, samt oppdatering av bruk og utslipp av natrium¬hypo¬kloritt. I tillegg omfatter endringen mudring og grøfting i forbindelse med klargjøring til fjerning av innretninger.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 8. november 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker