Capricorn Norge søker om boring av Godalen (2019/4851)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Capricorn Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6608/11-9 Godalen i PL842 med boreriggen Transocean Arctic i Norskehavet.

Brønnen ligger  omlag 13 km øst for Norne FPSO, og er planlagt startet opp i midten av juli og vare i 34 dager.

Operatøren har gjennomført en miljøundersøkelse ved havbunnen og har ikke funnet korallrev eller andre sårbare habitater.

Det er forventet å finne tung olje i reservoaret det skal bores i, og potensielle utblåsnings­rater er relativt lave. Miljørisikoen er vurdert å være lav i planlagt boreperiode (juli-august), men vil være høyere senere i høstsesongen. Det er vurdert at beredskapen som omfatter Norne-feltet også er dekkende for Godalen.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på disse sidene. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 3. mai 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

12.04.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker