Capricorn Norge AS søker om boring av Lynghaug (2019/3854)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Capricorn Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6508/1-3 Lynghaug i PL758 med boreriggen Transocean Arctic, i Norskehavet.

Brønnen planlegges boret i området Nordland II ca. 6 km sørøst for Nornefeltet. Korteste avstand til fastland er ca. 164 km (Vikna). Planlagt oppstart er i midten av juni 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 17. april 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5."

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

29.03.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker