Aker BP søker om boring på Valhall Flank Vest (2019/443)

 Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om oppdatering av tillatelse til boring og produksjon på Valhall. Aker BP søker om å få inkludere boring og produksjon på Valhall Flanke Vest i Nordsjøen. Aker BP søker også om å få slippe ut oljeholdig borekaks som er renset med TCC-teknologi dersom injeksjonsbrønn ikke er tilgjengelig.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 25. april 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

23.04.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker