Aker BP søker om boring av Vågar (2019/6843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrønn 6608/6-1 Vågar i PL 762 i Norskehavet.

Brønnen ligger i Norskehavet, omlag 65 km nordøst for Norne. Operasjonen, som inkluderer boring (hovedbrønn og potensielt 1 sidesteg), brønntesting og tilbakeplugging, er planlagt startet opp tidligst i slutten av august og vare i 62 dager.

Visuell undersøkelse viser at det finnes koraller og svamp innenfor 500 m fra borelokasjonen.

Det er forventet å finne gass med assosiert kondensat i reservoaret, men det er tatt høyde for at det kan finnes olje i stedet. Kondensatet er vurdert å være lik Ormen Lange, mens en olje er forventet å ha egenskaper lik Fossekall olje, som er en tung olje med høyt voksinnhold.

Potensielle utslippsmengder av kondensat ved en utblåsning er svært lave, mens ratene ved en oljeutblåsning vil være høyere, med en vektet rate på ca. 3130 Sm3/døgn. Miljørisikoen er svært lav for en gass/kondensatutblåsning, men er vurdert å være relativt høy ved en oljeutblåsning. AkerBP har konservativt lagt til grunn oljeutslipp for beregning av beredskapsbehov, med 6 NOFO-systemer i høstsesongen. Aker BP foreslår en responstid for første system på 10 timer. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 24. juni 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

13.06.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker