Aker BP søker om boring av Kark (2019/6503)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrønn 2/1-17S Kark i PL 019C i Nordsjøen.

Brønnen ligger i Nordsjøen, omlag 21 km sør for Tambar og 30 km nord for Ekofisk feltsenter. Operasjonen, som inkluderer boring (hovedbrønn og potensielt 2 sidesteg), brønntesting og tilbakeplugging, er planlagt startet opp tidligst siste halvdel av august og vare i 196 dager (6,5 måned).

Kark er planlagt boret til et relativt stort dyp, og reservoaret har høy temperatur og trykk (HPHT).

Det er forventet å finne olje med egenskaper lik Gyda-oljen, som har et høyt vannopptak og lang levetid på sjøen. Potensielle emulsjonsmengder på sjøen ved en utblåsning er relativt høye, for vektet utslippsrate fra ca. 6000 til 10400 m3 emulsjon/døgn avhengig av vind og bølgeforhold. Miljørisikoen er beregnet å være moderat over hele året. Det er beregnet et beredskapsbehov på 7-8 NOFO-systemer i høst-og vintersesongen, mot 5-6 systemer i vår-og sommersesongen. Aker BP foreslår en responstid for første system på 13 timer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 18. juni 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

27.05.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker