A/S Norske Shell søker om endret tillatelse for Knarrfeltet (2019/396)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endret tillatelse til produksjon på Knarrfeltet i Nordsjøen.

Søknaden omfatter bytte av thrusterolje, samt økte utslippsbegrensninger for stoff i svart og rød kategori. Det nye produktet inneholder 2,1 %  stoff i svart kategori, mens produktet som er i bruk i dag inneholder 6,5 % stoff i svart kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 20. oktober 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker