A/S Norske Shell søker om boring av Knarr Infill (2019/396)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse til boring av ny produksjonsbrønn 34/3-A-3 AH Knarr Infill på Knarrfeltet i Nordsjøen.

Den nye produksjonsbrønnen skal bores som en avviksbrønn med den mobile riggen Borgland Dolphin. Borestart er planlagt til 1. februar 2020, og boreperioden har en estimert varighet på 65 døgn.

Søknaden omfatter utslipp av kjemikalier og borekaks til sjø, utslipp til luft fra kraftproduksjon og beredskap mot akutt forurensning. Miljørisko- og beredskapsanalysen for Knarrfeltet er oppdatert i 2019. Den høyeste miljørisikoen ble beregnet for alkekonge i vinterperioden. Beredskapsbehovet er beregnet til 9 NOFO-systemer på åpent hav i boreperioden og 6 kystsystemer, med responstid på 9 timer for første system og fullt utbygget barriere etter 30 timer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 31. oktober 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker