Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Statoil søker om injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet (2016/1614)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om endring av tillatelse... 16.11.16

Statoil søker om boring av letebrønn Mim North & South (2016/10550)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 16.11.16

ExxonMobil søker om utslipp av hydraulikkvæske via produsertvann på Balder (2016/510)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS... 15.11.16

Lundin søker om endring ved produksjonsboring på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om endring av tillatelsen til... 20.10.16

A/S Norske Shell søker om endringer i produksjon på Knarr (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt to søknader fra A/S Norske Shell datert 10. oktober 2016 o... 19.10.16

Statoil søker om produksjon og brønnoperasjoner på Gina Krog (2016/3207)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 11.10.16

Statoil søker om utslipp på Osebergfeltet (2016/362)

Statoil planlegger å ta i bruk et mekanisk renseanlegg om bord på Oseberg B i Nordsjøen... 30.09.16

Eni Norge AS søker om boring av letebrønn Goliat Eye (2016/9375)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 22.09.16

Lundin søker om boring av letebrønn Gohta 7120/1-5 S (2016/8361)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin  Norway AS om tillatelse etter... 05.09.16

Eni Norge AS søker om boring av letebrønn Boné (2016/8020)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 25.08.16

Statoil søker om utslipp av stoff i rød og svart kategori på Norne (2016/233)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om å få endret tillatelsen til boring o... 23.08.16

Statoil Petroleum AS søker om leteboring i brønn 6608/10-17 Cape Venture (2016/7428)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 12.08.16

Statoil søker om økte utslipp på Sleipnerfeltet av kjemikalier med stoff i rød kategori (2016/259)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 29.07.16

Lundin søker om bruk og utslipp av stoff i rød kategori på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS (Lundin) om tillatelse etter... 29.07.16

Staoil søker om å få permanent plugge slopinjektor 6407/7-A22 H på Njord (2016/1864)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 20.07.16

BP Norge søker om utslipp av stoff i rød og svart kategori (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge om å få endre tillatelse til boring og... 20.07.16

Repsol søker om endring av krav til akutte utslipp på Gyda (2016/842)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS (RNAS) om tillatelse etter... 15.07.16

Statoil søker om midlertidig tillatelse til injeksjon på Fram (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 05.07.16

Statoil søker om økt utslipp av stoff i svart og rød kategori på Veslefrikk /Huldra (2016/228)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 05.07.16

Statoil Petroleum søker om endring ved boring, produksjon og drift på Gullfaksfeltet (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om endring av tillatelse... 01.07.16

Statoil søker om økt utslipp av stoff i svart kategori på Åsgard (2016/935)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 01.07.16

Statoil søker om utslipp av renset borekaks fra Johan Sverdrup-feltet (2016/262)

Miljødirektoratet har mottatt søknad datert 16. juni 2016 fra Statoil om tillatelse ette... 30.06.16

Lundin søker om endring ved letebrønn Neiden (2015/3027)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om endring av tillatelse etter... 30.06.16

Statoil søker om utslipp av gammel brønnvæske på Njordfeltet (2016/1864)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 28.06.16

Statoil søker om utslipp av vaskevann som inneholder tungmetallholdig partikkelmasse på Åsgård B (2016/802)

Statoil søker om tillatelse til utslipp av vaskevann med innhold av tungmetallholdig... 27.06.16

Statoil Hammerfest LNG søker om endring av krav til bruk av begroingshindrende kjemikalier (2016/1614)

Statoil Hammerfest LNG på Melkøya i Finnmark søker om endring av tillatelse til bruk og... 27.06.16

Statoil ASA søker om oppdatering av produksjon og drift på Troll A (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om oppdatering av tillatelse etter... 24.06.16

Det norske oljeselskap ASA søker om endret tillatelse på Alvheimfeltet (2016/314)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det norske oljeselskap ASA om endret tillatelse... 21.06.16

Lundin søker om utslipp på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad datert 26. mai 2016 fra Lundin Norway AS om utslipp... 03.06.16

Lundin søker om boring av letebrønn Filicudi (2016/4498)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 03.06.16

Tullow Oil søker om boring av letebrønn Rome West (2016/4200)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Tullow Oil Norge AS om tillatelse etter... 31.05.16

Wintershall søker om tillatelse til klargjøring av rørledning og havbunnsanlegg på Maria (2016/2747)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 12.05.16

Det Norske Oljeselskap ASA søker om leteboring på Langfjellet, i PL442 (2016/3882)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Det Norske Oljeselskap ASA om tillatelse etter... 11.05.16

Statoil søker om boring av letebrønn 6407/7-9 S Njord NF2 (2016/3821)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 11.05.16

Statoil AS søker om boring av letebrønn 30/11-15 Steinbit Appraisal i Nordsjøen (2016/3883)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 11.05.16

Lundin søker om endring ved letebrønn Alta III (2015/1297)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om endring av tillatelse etter... 10.05.16

Statoil Petroleum AS søker om utslipp til luft og vann på Gina Krog (2016/3207)

Statoil Petroleum AS søker om utslipp til luft og vann i forbindelse med klargjøring for... 04.05.16

BG Norge AS søker om endring i produksjon på Knarr (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknader fra BG Norge AS om endring av tillatelse etter... 02.05.16

Statoil søker om utslipp av gammel væske ved plugging av fire brønner på Heidrunfeltet (2016/502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil hvor det søkes om tillatelse til utslip... 28.04.16

Lundin søker om oppdatering av tillatelse på Edvard Grieg (2016/1593)

Miljødirektoratet har mottatt søknad datert 13. april 2016 fra Lundin Norway AS om... 25.04.16