Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Statoil søker om endring i tillatelse til boring og produksjon på Valemon (2016/539)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring i tillatelse til boring og... 18.12.17

Lundin søker om boring av avgrensningsbrønn (2017/12944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 13.12.17

Søker om boring av letebrønn KvitungenTumler (2017/11348)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP AS om tillatelse etter forurensningslov... 07.12.17

Centrica søker om legging av rørledninger, klargjøring og plassering av grusmasser for Odafeltet (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse etter forurensningsloven... 05.12.17

Centrica søker om produksjonsboring på Oda (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse til produksjonsboring... 28.11.17

A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse på Knarrfeltet (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell som søker om endring av... 27.11.17

Statoil søker om utslipp på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 24.11.17

A/S Norske Shell søker om forbruk og utslipp i rød og gul kategori på Knarrfeltet (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endring av tillatelse etter... 23.11.17

Statoil søker om boring av brønn Lille Prinsen (2017/11202)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 09.11.17

Wintershall søker om boring av letebrønn Marisko (2017/12200)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til virksomh... 07.11.17

Statoil søker om boring på Visund Nord (2016/316)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil  Petroleum AS om tillatelse etter... 07.11.17

Lundin søker om boring av avgrensningsbrønn (2017/11840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 06.11.17

Eni Norge AS søker om boring av brønner på Goliatfeltet (2016/979)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 01.11.17

Aker BP søker om tillatelse til bruk og utslipp av sporstoff på Valhallfeltet (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 31.10.17

Statoil søker om utslipp i rød kategori på Trollfeltet (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 18.10.17

Dea Norge AS søker om installasjon på Dvalinfeltet (2017/4086)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Dea Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 18.10.17

VOCIC søker om endring av utslippstillatelse for NMVOC (2014/1923)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra VOC Industrisamarbeidet (VOCIC) om endring av... 16.10.17

ConocoPhillips søker om bruk av brannskum ved skjærebrenning av rør på Ekofisk (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om tillatelse ett... 12.10.17

Aker BP søker om endringer i krav til beredskap på Ula- og Valhallfeltene (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra AkerBP ASA om endringer i kravene til beredskap... 05.10.17

Centrica søker om boring av avgrensningsbrønn i Fogelbergprospektet (2017/11085)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica E&P Norge om tillatelse etter... 05.10.17

Statoil søker om bruk av diesel i svart fargekategori på Gudrun (2016/535)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 25.09.17

Lundin søker om boring av letebrønn Hurri (2017/8773)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 20.09.17

Statoil søker om utvidet ramme for utslipp av røde kjemikalier på Heidrun (2016/502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 07.09.17

Statoil søker om bruk og utslipp på Norne (2016/233)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om forlengelse av tillatelse etter... 06.09.17

Statoil Petroleum AS søker om flytting av forurensede masser på Visund (2016/316)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 01.09.17

OMV søker om boring av letebrønn Hades/Iris (2017/8464)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OMV Norge AS (OMV) om tillatelse etter... 25.08.17

ExxonMobil søker om oppdatert tillatelse på Balder og Ringhorne (2016/510)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil Norge AS om endring av tillatelse... 24.08.17

Aker BP søker om boring av letebrønn Raudåsen (2017/8171)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 17.08.17

Wintershall søker om produksjon på Maria (2016/2747)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 10.08.17

Statoil søker om oppdatert tillatelse på Kristin og Tyrihans i Norskehavet (2016/4454)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatert tillatelse... 04.08.17

Statoil søker om boring av avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord (2016/7429)

Miljødirektoratet har mottatt søknad Statoil ASA om tillatelse etter forurensningsloven... 25.07.17

Wintershall søker om boring av letebrønn Balderbrå (2017/5843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS (Wintershall) om tillatels... 26.06.17

Statoil søker om unntak fra krav på Gullfaks B og C (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om unntak fra krav i... 26.06.17

Repsol søker om permanent plugging av brønner på Varg (2016/841)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 23.06.17

Statoil søker om boring og brønnoperasjoner på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS (Statoil) om tillatelse... 23.06.17

Statoil søker om økte utslipp på Sleipnerfeltet (2016/259)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til å øke utslipp av stof... 23.06.17

Lundin søker om boring av letebrønn Hufsa (2017/5135)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 22.06.17

ConocoPhillips søker om virksomhet i Ekofiskområdet (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) om... 22.06.17

Bayerngas søker om boring av letebrønn Tethys (2017/5653)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Bayerngas Norge AS (Bayerngas) om tillatelse... 21.06.17

Wellesley søker om boring av letebrønn Goanna (2017/5651)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley Petroleum AS (Wellesley) om tillatels... 16.06.17