Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Statoil søker om utslipp på Norne (2016/233)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om å inkludere bruk og... 05.03.18

Statoil søker om boring av letebrønn Stålull (2018/3137)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 05.03.18

Statoil søker om sandblåsing på Heimdal (2016/536)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til... 02.03.18

Statoil søker om boring av letebrønn Ragnfrid Nord (2018/3099)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 01.03.18

Statoil søker om boring av Cape Vulture Appraisal (2018/3103)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 28.02.18

Wellesley søker om boring av brønn Serin (2018/1886)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley AS  om tillatelse etter forurensnings... 28.02.18

Wellesley søker om boring av brønn Kallåsen (2018/1886)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wellesley AS  om tillatelse etter forurensnings... 16.02.18

Statoil søker om sandblåsing på Oseberg feltsenter og Oseberg C (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til... 15.02.18

NOFO søker om utslipp på Frigg (2016/1756)

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker om tillatelse til virksomhet ett... 14.02.18

Statoil søker om produksjon på Snorre og Vigdis (2016/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av tillatel... 13.02.18

Statoil søker om oppdatering på Gullfaks (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt to søknader fra Statoil Petroleum AS om endringer av... 13.02.18

Repsol Norge AS søker om aktiviteter ved fjerning av Varg A (2016/841)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 13.02.18

Statoil søker om utslipp av kjemikalie i rød kategori på Gullfaks (2016/236)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til utslipp ... 12.02.18

Lundin søker om prøveutvinning av brønn Alta (2018/1058)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 07.02.18

A/S Norske Shell søker om å bore letebrønn Tyttebær (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter... 05.02.18

Statoil søker om drift av polymerpilot på Johan Sverdrup (2016/262)

Søknaden gjelder injeksjon og utslipp til sjø av polymer på Johan Sverdrup-feltet i... 02.02.18

Statoil søker om bruk og utslipp av kjemikalier på Veslefrikk (2016/228)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om oppdatering av... 02.02.18

Aker BP søker om å bore avgrensningsbrønn på Svanefjell (2017/12771)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse til aktivitet i forbindel... 02.02.18

Statoil søker om utslipp på Kristinfeltet (2016/4454)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til økt utslipp av... 01.02.18

Lundin Norway AS skal bore brønn Alta (2018/1058)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS (Lundin) om tillatelse etter... 24.01.18

Spirit Energy søker om boring av Scarecrow (2018/1036)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy om tillatelse til boring av... 16.01.18

Statoil ASA søker om å bore letebrønn Sigrun Appraisal (2015/4108)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 12.01.18

Statoil søker om utslipp på Johan Sverdrup-feltet (2016/262)

Miljødirektoratet har mottatt søknad datert 6. desember 2017 fra Statoil om tillatelse... 05.01.18

Faroe Petroleum Norge AS søker om plassering av steinmasser mellom Oselvar og Ula (2016/234)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter... 05.01.18

Wintershall søker om å etterlate foringsrør-forankring (CAN) i havbunnen for letebrønn Balderbrå (2017/5843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til å... 04.01.18

Aker BP søker om å bore letebrønn Svanefjell (2017/12771)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse i forbindelse med boring ... 04.01.18

Wintershall søker om endring i produksjon på Brage (2016/1946)

Wintershall søker om en rekke endringer i forbruk og utslipp av kjemikalier i svart og r... 03.01.18

Statoil søker om endring i produksjon på Sleipner (2016/259)

Statoil søker om at bruk og utslipp av smøreolje som benyttes i neddykkede sjøvannspumpe... 21.12.17

Statoil søker om endret tillatelse til boring og produksjon på Kvitebjørn (2016/538)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring av tillatelse til boring og... 18.12.17

Statoil søker om endring i tillatelse til boring og produksjon på Valemon (2016/539)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om endring i tillatelse til boring og... 18.12.17

Lundin søker om boring av avgrensningsbrønn (2017/12944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 13.12.17

Søker om boring av letebrønn KvitungenTumler (2017/11348)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP AS om tillatelse etter forurensningslov... 07.12.17

Centrica søker om legging av rørledninger, klargjøring og plassering av grusmasser for Odafeltet (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse etter forurensningsloven... 05.12.17

Centrica søker om produksjonsboring på Oda (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse til produksjonsboring... 28.11.17

A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse på Knarrfeltet (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell som søker om endring av... 27.11.17

Statoil søker om utslipp på Aasta Hansteen (2017/5892)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 24.11.17

A/S Norske Shell søker om forbruk og utslipp i rød og gul kategori på Knarrfeltet (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endring av tillatelse etter... 23.11.17

Statoil søker om boring av brønn Lille Prinsen (2017/11202)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 09.11.17

Wintershall søker om boring av letebrønn Marisko (2017/12200)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse til virksomh... 07.11.17

Statoil søker om boring på Visund Nord (2016/316)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil  Petroleum AS om tillatelse etter... 07.11.17