Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Equinor søker om endret tillatelse for Kristin (2019/451)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til... 10.07.19

Neptune søker om boring på Duva-feltet (2019/8537)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til borin... 10.07.19

Equinor søker om endringer på Oseberg (2019/465)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om utvidet ramme for utslipp ... 05.07.19

Equinor søker om oppdatering av rammetillatelse for Statfjordfeltet (2019/461)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS, om oppdatering av tillatelse... 02.07.19

Okea søker om boring av Infill Ø og Skumnisse (2019/8210)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Okea ASA om tillatelse etter forurensningsloven... 28.06.19

Aker BP søker om boring av Nipa (2019/8203)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrø... 28.06.19

Aker BP søker om boring på Ærfugl (2019/399)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 27.06.19

Equinor søker om boring på Askeladd (2019/2406)

Equinor Energy AS søker om tillatelse til bore- og brønnaktiviteter, samt drift av... 27.06.19

Equinor søker om boring på Martin Linge (2019/444)

Equinor Energy AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring, produksjon og... 27.06.19

Mol søker om boring av Evra/Iving (2019/7525)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Mol Norge AS om tillatelse til boring av... 20.06.19

Equinor søker om endring i tillatelse for Sleipnerfeltet (2019/7100)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse til et utslipp av 60 tonn... 19.06.19

Lundin søker om aktiviteter på Brynhild (2019/374)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin, om tillatelse etter forurensningsloven... 19.06.19

DNO North Sea (Norge) AS søker om boring av Canela (2019/6934)

DNO North Sea (Norge) AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring av... 18.06.19

Equinor søker om boring av Sigrun East (2019/7154)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS (heretter Equinor) om... 17.06.19

Equinor søker om oppdatering for Gudrun (2019/466)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse... 14.06.19

Equinor søker om boring av Echino Sør (2019/7117)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter... 11.06.19

PGNiG Upstream Norway AS søker om boring av Shrek (2019/6929)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra PGNiG Upstream Norway AS (PUN) om tillatelse... 29.05.19

Aker BP søker om boring av Vågar (2019/6843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrø... 27.05.19

Aker BP søker om boring av Kark (2019/6503)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrø... 20.05.19

Repsol søker om boring av Kathryn (2019/6487)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 16.05.19

Wintershall søker om boring på Maria (2019/456)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 14.05.19

Equinor søker om oppdatering på Gullfaks (2019/469)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse... 10.05.19

Equinor søker om oppdatering på Trollfeltet (2019/462)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse... 06.05.19

Equinor søker om boring av Gladsheim (2019/5702)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter... 03.05.19

DEA Norge AS søker om boring på Dvalin (2017/4086)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra DEA Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 30.04.19

DEA Norge AS søker om boring av Toutatis (2019/5592)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra DEA Norge AS (DEA) om tillatelse etter... 29.04.19

ConocoPhilips søker om boring av brønn 25/7-7 (2019/5673)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhilips om tillatelse etter forurensnings... 26.04.19

Aker BP ASA søker om boring av Liatårnet (2019/5484)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse etter forurensningslo... 26.04.19

Wintershall søker om boring av Bergknapp (2019/5589)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 25.04.19

Equinor søker om boring av Lanterna (2019/5647)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse til virksomhet etter... 23.04.19

Repsol søker om støping på Yme (2019/471)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om oppdatering av tillatelse ti... 11.04.19

Wintershall søker om produksjon på Nova (2019/4266)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS, om tillatelse til... 11.04.19

Capricorn Norge søker om boring av Godalen (2019/4851)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Capricorn Norge AS om tillatelse etter... 05.04.19

Aker BP søker om endring av tillatelse til boring av brønn 25/11-29 S JK (2018/8634)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om endring av tillatelse til boring av... 01.04.19

Spirit Energy søker om aktivitet på Odafeltet (2019/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Spirit Energy om tillatelse etter forurensnings... 29.03.19

Equinor søker om utslipp på Askeladd (2019/2406)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter... 28.03.19

Neptune Energy søker om aktivitet på Fenja (2019/579)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy om tillatelse til klargjøringsak... 27.03.19

Aker BP søker om boring på Valhall Flank Vest (2019/443)

 Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om oppdatering av tillatelse til borin... 27.03.19

Vår Energi søker om utslipp på Jotun (2019/366)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Vår Energi om tillatelse etter forurensingslove... 27.03.19

Equinor søker om boring på Johan Castberg og Mist (2019/2669)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS (Equinor) om tillatelse etter... 26.03.19