Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Norske Shell søkjer om endring av løyve for Ormen Lange Landanlegg (2013/4196)

Miljødirektoratet har motteke søknad frå A/S Norske Shell om endring av løyve til verkse... 22.01.15

Statoil søker om oppdatering av tillatelse for boring og produksjon på Heidrunfeltet (2013/1071)

Heidrun har i snart 20 år benyttet seg av et system med to nedsenkbare bøyer der... 20.01.15

Lundin Norway AS søker om permanent plugging av brønn 7/8-5S Krabbe (2015/82)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norge AS om tillatelse etter... 20.01.15

VNG søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring av to letebrønner i Norskehavet (2014/11436)

VNG Norge AS (VNG) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 15.01.15

Statoil søker om oppdatering av rammetillatelse for Veslefrikk og Huldra (2013/1209)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om oppdatering av tillatelse etter... 15.01.15

ExxonMobil søker om endret tillatelse til produksjon på Jotunfeltet (2013/4334)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ExxonMobil, datert 2. desember 2014, med... 13.01.15

OMV (Norge) AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse med boring av letebrønn 7324/8-2 Bjaaland i PL537 (2014/14664)

OMV (Norge) AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse... 09.01.15

Lundin Norway AS søker om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn 16/1-23S på lisens 338 (2014/13281)

Lundin Norway AS søker om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn 16/1-23S på lisens... 08.01.15

Det norske søker om tillatelse til boring og komplettering av brønner på Ivar Aasen-feltet (2013/3610)

Det norske oljeselskap ASA søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 07.01.15

Statoil ASA søker om tillatelse til rørleggingsaktiviteter på Gina Krogh i Nordsjøen (2014/2950)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 06.01.15

Statoil Petroleum AS søker om tillatelse til produksjonsboring på Gina Krogh i Nordsjøen (2014/2950)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 06.01.15

Statoil søker om å bore letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg i Vøringsbassenget i Norskehavet (2014/14433)

Statoil ASA søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i forbindelse me... 22.12.14

Suncor Energy søker om tillatelse til boring av letebrønn 25/10-13 Havfrue (2014/14173)

Suncor Energy Norge AS søker om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven til... 19.12.14

Norske Shell søker om tillatelse til midlertidig utslipp av hydraulikkvæske på Ormen Lange feltet (2013/4196)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse etter... 17.12.14

Lundin Norway AS søker om tillatelse til boring av letebrønn 7220/11-2 Alta (2014/14481)

Lundin Norway AS (Lundin) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 17.12.14

Talisman Energy Norge AS søker om tillatelse til boring av letebrønn 15/12-24 Snømus (2014/14048)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Talisman Energy Norge AS om tillatelse  til... 11.12.14

Statoil søker om midlertidig forbruk og utslipp av barriereolje på Gullfaks A (2013/2001)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 09.12.14

BG Norge søker om tillatelse til boring av letebrønn 34/3-5 Jordbær Sør (2014/13876)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BG Norge AS om tillatelse etter forurensningslo... 04.12.14

Statoil søker om utslipp av gammel væske på Heidrun 6507/7-A-20 (2013/1071)

Statoil Heidrun søker om tillatelse til utslipp av gammel væske ved deteksjon av... 03.12.14

Statoil søker om utslipp av oljebasert borevæske fra Snorre B (2013/142)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 03.12.14

Statoil søker om leteboring på 15/16-13 Gina Krog East 3 (2014/13972)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter... 02.12.14

Statoil søker om utslipp for klargjøring for drift av oljeeksportrørledning på Edvard Grieg (2014/8135)

Statoil AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp for klargjøring for... 25.11.14

Statoil ASA søker om installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet (2013/5194)

Miljødirektoratet har mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven for... 20.11.14

Statoil ASA øker om tillatelse til utslipp av gammel væske fra sju brønner på Statfjord (2013/2509)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil datert 24. oktober 2014 om tillatelse t... 14.11.14

Statoil ASA søker om tillatelse til boring av letebrønn Knappen i Nordsjøen (2014/4190)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 14.11.14

ExxonMobil søker om boring og produksjon på Balder og Ringhorne (2013-1213)

Anmodning om uttalelse til søknad om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven... 12.11.14

Lundin Norway AS søker om tillatelse til boring av brønn 33/2-2 Morkel (2014/12183)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 07.11.14

Statoil søker om tillatelse til boring av letebrønn Snefrid Nord (2014/7219)

Statoil Petroleum AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i... 06.11.14

Lundin Norway AS søker om tillatelse til boring av brønn 16/1-24 Gemini (2014/13282)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 05.11.14

Lundin Norways søker om boring av brønn 16/4-9S på lisens 359 (2014/12225)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter... 05.11.14

Søknad fra AS Norske Shell om tillatelse etter forurensningsloven for brønnintervensjon på Draugenfeltet (2013/181)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra AS Norske Shell om tillatelse etter... 05.11.14

Søker om midlertidig endring av utslippsgrense for flyktige organiske forbindelser ved lasting av råolje til skip på norsk sokkel (2014/1923)

VOC Industrisamarbeidet søker, på vegne av operatører av oljefelt på norsk sokkel, om... 04.11.14

Wintershall søker om boring av letebrønn 35/12-5, 35/12-5 A Crossbill i lisens PL 378 (2014/13143)

Wintershall Norge AS (Wintershall) søker om tillatelse til virksomhet etter forurensning... 30.10.14

BP Norge AS søker om utslipp av behandlet sjøvann fra rørledning på Ulafeltet (2013/529)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra BP Norge AS om tillatelse etter forurensningslo... 29.10.14

Statoil søker om utslipp av gammel væske fra brønnene 6507/7-A-44 og -A-53 på Heidrun TLP (2013/1071)

Statoil Heidrun søker om tillatelse til utslipp av gammel væske ved deteksjon av... 21.10.14

Søker om utslipp av gammel borevæske fra brønnene 15/9 D-1 H og 15/9 D-3 H på Sleipner Øst felt (2013/4083)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse etter forurensningsloven... 17.10.14

Søker om tillatelse til permanent plugging av brønner og mulig utslipp av gammel borevæske på Statfjordfeltet (2013/2509)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 14.10.14

Søker om tillatelse til plugging av brønner og mulig utslipp av gammel borevæske på Vigdis og Tordis (2013/142)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningslo... 13.10.14