Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Aker BP søker om endringer på Ivar Aasen (2019/445)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om endring av tillatelse til produksjon... 08.11.19

Lundin søker om boring av brønn 7219/11-1 (2019/13225)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av... 07.11.19

Lundin søker om boring av letebrønn 7221/4-1 (2019/12900)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin om tillatelse etter forurensningsloven t... 07.11.19

Equinor søker om endring i tillatelsen til Johan Sverdrup (2019/347)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til... 05.11.19

Aker BP søker om boring av Liatårnet (2019/12549)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven ... 25.10.19

Equinor søker endringer på Oseberg (2019/465)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til... 17.10.19

Equinor søker om endring av tillatelse for Gudrun (2019/466)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til... 16.10.19

Equinor søker om boring på Bauge (2019/11991)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om boring av to produksjonsbr... 14.10.19

ConocoPhillips søker om endring for Ekofisk (2019/446)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om endring av... 14.10.19

Vår Energi søker om fjerning og etterlatelse av installasjoner på Jotun (2019/366)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Vår Energi AS om tillatelse etter forurensnings... 14.10.19

Neptune søker om boring av brønner på Duva-feltet (2019/8537)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til borin... 08.10.19

A/S Norske Shell søker om boring av Knarr Infill (2019/396)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse til boring av ny... 30.09.19

Equinor søker om boring av Helleneset (2019/11842)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse til boring av letebrønn... 26.09.19

A/S Norske Shell søker om endret tillatelse for Knarrfeltet (2019/396)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endret tillatelse til... 23.09.19

Equinor søker om boring av Gabriel (2019/9804)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av... 10.09.19

Equinor søker om unntak fra grense for oljeinnhold i produsert vann (2019/459)

Equinor søker om å forlenge gjeldende unntak fra aktivitetsforskriften § 60 om... 09.09.19

Wintershall søker om boring av Balderbrå og Gullstjerne (2019/10742)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall om tillatelse til boring av 6604/5-... 28.08.19

Neptune søker om boring av brønn på Gjøa (2019/477)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til borin... 09.08.19

Equinor søker om oppdatert tillatelse på Veslefrikk (2019/458)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om oppdatert tillatelse etter... 06.08.19

Equinor søker om boring av CO2-verifiseringsbrønn (2019/8415)

Miljødirektoratet har mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven til boring,... 02.08.19

Aker BP søker om plugging av brønner på Skarv (2019/399)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse etter forurensningslo... 02.08.19

ConocoPhillips søker om boring av letebrønnen Hasselbaink (2019/9186)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) ... 26.07.19

Neptune søker om boring av letebrønnen Dugong (2019/9119)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS (Neptune) om tillatelse... 24.07.19

Neptune søker om boring av letebrønnen Grind (2019/9087)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS (Neptune) om tillatelse... 24.07.19

Aker BP søker om boring av letebrønnen Nidhogg (2019/9062)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse etter forurensningslo... 23.07.19

OKEA søker om endring av tillatelsen på Draugen (2019/480-9)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OKEA AS om tillatelse etter forurensningsloven... 18.07.19

ConocoPhilllips søker om boring av letebrønnen Enniberg (2019/8839)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips om tillatelse etter forurensning... 16.07.19

Equinor søker om endring på Troll (2019/462)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor ASA om oppdatering av rammetillatelsen... 12.07.19

Anmodning om uttalelse til søknad om produksjonsboring på Fenja (2019/579-19)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy om tillatelse etter forurensning... 11.07.19

Equinor søker om endret tillatelse for Kristin (2019/451)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til... 10.07.19

Neptune søker om boring på Duva-feltet (2019/8537)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til borin... 10.07.19

Equinor søker om endringer på Oseberg (2019/465)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om utvidet ramme for utslipp ... 05.07.19

Equinor søker om oppdatering av rammetillatelse for Statfjordfeltet (2019/461)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS, om oppdatering av tillatelse... 02.07.19

Okea søker om boring av Infill Ø og Skumnisse (2019/8210)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Okea ASA om tillatelse etter forurensningsloven... 28.06.19

Aker BP søker om boring av Nipa (2019/8203)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrø... 28.06.19

Aker BP søker om boring på Ærfugl (2019/399)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 27.06.19

Equinor søker om boring på Askeladd (2019/2406)

Equinor Energy AS søker om tillatelse til bore- og brønnaktiviteter, samt drift av... 27.06.19

Equinor søker om boring på Martin Linge (2019/444)

Equinor Energy AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring, produksjon og... 27.06.19

Mol søker om boring av Evra/Iving (2019/7525)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Mol Norge AS om tillatelse til boring av... 20.06.19

Equinor søker om endring i tillatelse for Sleipnerfeltet (2019/7100)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse til et utslipp av 60 tonn... 19.06.19