Tilskudd for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene (2019/2162)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene.

Landbruks- og matdepartementet har i budsjettet for 2019 etablert en ny ordning for å øke barn og unge sin forståelse og bruk av utmarksressursene. Tildelingen for 2019 er på 2,1 millioner kroner. 

Høringsfristen er 15. juni 2019. Forskriften fastsettes av Landbruks- og matdepartementet kort tid etter dette. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi oppfordrer alle til å benytte skjemaet på nettsida til å avgi høringsuttalelse. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer per brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker