Tilskudd for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene (2019/2162)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene.

Landbruks- og matdepartementet har i budsjettet for 2019 etablert en ny ordning for å øke barn og unge sin forståelse og bruk av utmarksressursene. Tildelingen for 2019 er på 2,1 millioner kroner. 

Høringsfristen er 15. juni 2019. Forskriften fastsettes av Landbruks- og matdepartementet kort tid etter dette. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi oppfordrer alle til å benytte skjemaet på nettsida til å avgi høringsuttalelse. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer per brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Foreningen Våre Rovdyr

27.06.19

Firma: Foreningen Våre Rovdyr (FVR)

Dyrenes Rett

20.06.19

Firma: Dyrenes rett

Isabella M Møane

19.06.19

Firma: Isabella M Møane

Friluftsrådenes Landsforbund

17.06.19

Firma: Friluftsrådenes Landsforbund

Ss: Pengestøtte til mer jakt?

15.06.19

Firma: Ss

privat: 2.1 milion til vilde dyr

14.06.19

Firma: privat

Privatperson: Høringsuttalelse ref 2019/2162

13.06.19

Firma: Privatperson

Universitetet i Oslo: Høringsuttalelse ref 2019/2162)

13.06.19

Firma: Universitetet i Oslo

Privat: Naturforvaltning og jakt

12.06.19

Firma: Privat

Privatperson: 2019/2162

12.06.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Nei til jakt

12.06.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Høringskommentar

12.06.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Høringskommentar: sak 2019/2162

12.06.19

Firma: Privatperson

Frivillig i Dyrebeskyttelsen Norge: På tide å våkne

12.06.19

Firma: Frivillig i Dyrebeskyttelsen Norge

Privat: jaktbasert friluftsliv

12.06.19

Firma: Privat

privat: imot fremming av jakt

12.06.19

Firma: privat

Privatperson: Etikk.

11.06.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Friluft uten jakt

11.06.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Artsmangfold, ikke jakt!

11.06.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Jaktbasert friluftsliv

11.06.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Jeger og naturforståelse

11.06.19

Firma: Privatperson

Privatperson: Dårlig prioritering

11.06.19

Firma: Privatperson

Privat: Planeten trenger ikke dette

11.06.19

Firma: Privat

Privat: drap av dyr

11.06.19

Firma: Privat

Privatperson: Auk fokus på dyrevern i staden

11.06.19

Firma: Privatperson

Privat: Jakt

11.06.19

Firma: Privat

Privatperson: Nei til mer jakt

11.06.19

Firma: Privatperson

Økologisk Norge/ student ved USN: Nei til økt satst på jakt

10.06.19

Firma: Økologisk Norge/ student ved USN

Privat: Tilskudd til jakt

10.06.19

Firma: Privat

Meg selv: Grensen er nådd!

10.06.19

Firma: Meg selv

Privat: Hørings uttalelse

10.06.19

Firma: Privat

Privat: jakt

10.06.19

Firma: Privat

Privatperson : Jaktbasert friluftsliv

10.06.19

Firma: Privatperson

Privat: Hør på FN

10.06.19

Firma: Privat

Viken fylkeskommune 2020

07.06.19

Firma: Viken fylkeskommune 2020

Dyrebeskyttgelsen Norge: Høringssvar

29.05.19

Firma: Dyrebeskyttgelsen Norge

Tema

Relaterte lenker