Foreslår kvalitetsnorm for villrein (2019/13819)

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette forslag til kvalitetsnorm for villrein på høring.

Klima- og miljødepartementet har fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak 23. mai 2016 gjennom oppdrag til Miljødirektoratet om å utvikle faggrunnlag og legge fram forslag til en kvalitetsnorm for villrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 13. Kvalitetsnormen skal være retningsgivende for myndighetenes forvaltning i alle saker som har betydning for villrein og skal gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og leveområdene, og faktorene som påvirker disse.

Forslaget til kvalitetsnorm for villrein bygger på faglige råd fra en uavhengig og bredt sammensatt ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet, jf. NINA Rapport 1400. Med bakgrunn i rapporten har Miljødirektoratet utarbeidet vedlagte høringsnotat. Vi ber spesielt om kommentarer til vedlegget "Kvalitetsnorm for villrein (Rangifer tarandus)", og til kapitlene 3.7 og 3.8 i høringsnotatet. Det er selvsagt åpent for å gi kommentarer også til andre deler av høringsnotatet.

Mer informasjon finner du i Miljødirektoratets høringsnotat. Alle høringsdokumentene finnes i høyremenyen. Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden.

Høringsfristen er 2. mars 2020.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker