Foreslår endringer i jakttid på villrein (2019/4385)

Miljødirektoratet foreslår endringer i jakttider på villrein i Hardangervidda villreinområde og i Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020.

Miljødirektoratet foreslår midlertidige endringer i forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.  

Forslaget omfatter endringer på jakttid på voksen villreinbukk i Hardangervidda villreinområde og i Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020. Bakgrunnen for forslaget er relatert til skrantesjuke og ønske om friskmelding av villreinbestandene i områdene.  Mer informasjon finner du i Miljødirektoratets høringsnotat, samt vedlagte brev fra Mattilsynet og søknader fra regional villreinforvaltning. Eventuelle endringer vil kunne tre i kraft jaktsesongen 2019.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfristen er 31. mai 2019. 

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Kategori

Relaterte lenker