Foreslår endringer i jakttid på villrein (2019/4385)

Miljødirektoratet foreslår endringer i jakttider på villrein i Hardangervidda villreinområde og i Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020.

Miljødirektoratet foreslår midlertidige endringer i forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.  

Forslaget omfatter endringer på jakttid på voksen villreinbukk i Hardangervidda villreinområde og i Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020. Bakgrunnen for forslaget er relatert til skrantesjuke og ønske om friskmelding av villreinbestandene i områdene.  Mer informasjon finner du i Miljødirektoratets høringsnotat, samt vedlagte brev fra Mattilsynet og søknader fra regional villreinforvaltning. Eventuelle endringer vil kunne tre i kraft jaktsesongen 2019.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfristen er 31. mai 2019. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14.06.19

Firma: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tilsynsutvalget for Hardangervidda, Telemark

03.06.19

Firma: Tilsynsutvalget for Hardangervidda, Telemark

Dyrenes Rett

03.06.19

Firma: Dyrenes Rett

Privat person.: Høyringsutaling.

31.05.19

Firma: Privat person.

Veterinærinstituttet: Høring jakttid villrein

29.05.19

Firma: Veterinærinstituttet

Røldal fjellstyre

27.05.19

Firma: Røldal fjellstyre

Tema

Kategori

Relaterte lenker