SafeClean søker om behandling av farlig avfall (2019/5178)

SafeClean i Høyanger i Sogn og Fjordane søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ta imot farlig avfall, forbehandle farlig avfall før det sendes til deponi og om å få slippe ut renset vann fra forbehandlingsprosesser. Virksomheten søker om å mellomlagre inntil 75 tonn farlig avfall av gangen.

Virksomheten har også søkt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om tillatelse, ettersom avfallet de mottar kan inneholde NORM-avfall (naturlig forekommende radioaktive materialer).

Den del av søknaden som omhandler NORM har vært på høring, og vil ikke være en del av saksbehandlingen fra Miljødirektoratet.

Vedleggene til søknaden som kun er relevante for stråling kan finnes på DSA sin nettside for høringen.

Søknaden og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 1. juli 2019.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker