Rockwool søker om produksjonsøkning (2019/246)

Rockwool Trondheim planlegger å øke produksjonen av steinull fra 30.000 tonn per år til 50.000 tonn per år. Dette vil medføre økte utslipp av svoveldioksid, samt medføre støy fra produksjon også i helger.

Rockwool Trondheim søker om en endring av grensen for produksjon av steinull fra 30.000 tonn per år til 50.000 tonn per år. Videre søker de om en endring av utslippsgrensen for svoveldioksid (SO2) fra maksimalt 15 kg/time til 20 kg/time.

Produksjonsøkningen skal gjøres gjennom en økning i antall produksjonstimer. Dette innebærer at det vil være produksjon i helgene, og antallet produksjonsstanser gjennom året vil bli redusert. Det er planlagt en trinnvis produksjonsøkning som først og fremst vil skje i helgene.

Den planlagte produksjonsøkningen vil medføre økte utslipp av SO2, med konsentrasjonen av SO2 vil være lav i omgivelsene rundt fabrikken. Bidraget fra bedriften vil være under luftkvalitetskriteriet til Folkehelseinstituttet.

Miljødirektoratet ber om uttalelse til søknaden innen 11. mai 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Espen Dyrnes Stabell

22.05.19

Firma: Espen Dyrnes Stabell

Tema

Relaterte lenker