Fortum Oslo Varme AS søker om endring i tillatelsen (2019/1731)

Fortum Oslo Varme AS' anlegg på Klemetsrud behandler restavfall fra næring og husholdning og har tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven. 

Avfallsforbrenningen skaper mye varme som utnyttes til fjernvarme og kraftproduksjon. Fortum Oslo Varme AS skal gjennom ulike modifikasjoner og forbedringer av driften øke behandlingskapasitet i eksisterende forbrenningsovner, og søker Miljødirektoratet om tillatelse til å håndtere 410 000 tonn avfall årlig, inkludert inntil 50 000 tonn farlig avfall.

Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Oslo kommune og på Miljødirektoratets nettsider. På nettsiden ligger også skjema for å gi elektronisk tilbakemelding på kunngjøringen. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer per brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Fristen for uttalelser til saken er 4. oktober 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker