Forsvarsbygg søker om virksomhet i Lieslia (2019/1656)

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet for Lieslia skyte- og øvingsfelt i Dovre kommune i Oppland

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Forsvarsbygg (org.nr: 975 059 662) om tillatelse til forurensende virksomhet for Lieslia skyte- og øvingsfelt i Dovre kommune. Søknaden er et ledd i prosessen med å sikre rammebetingelser for videreføring av Forsvarets eksisterende virksomhet i sine skytefelt.

Lieslia ble primært etablert for å dekke Forsvarets behov for grunnleggende skytetrening med håndvåpen. Aktiviteten gir forholdsvis lave støynivåer ved nærmeste bebyggelse. Ammunisjon inneholder forurensende stoffer, blant annet bly, kadmium og krom. Det søkes om å opprettholde dagens nivå for spredning av forurensning til bekk som mottar avrenning fra skytefeltet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. 

Høringsfrist er 3. mai 2019.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

28.02.19

Firma: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Statens vegvesen

25.02.19

Firma: Statens vegvesen

Tema

Relaterte lenker