Svein Helge Grødem: Nei til økt utslippstillatelse

Som FIVEN selv sier det: "De har ikke kommet langt nok med sine tiltak og prosjekter, som skal redusere bedriftens utslipp." Miljødirektoratet sier selv: "– Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. Myndighetenes mål er at utslipp av PAH kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene." Er det noe å undre på? Her bør man helt enkelt si NEI! Tvert imot bør reduksjonen i disse utslippene forseres og det må avkreves mye bedre målinger.
Uttalelse fra:
Svein Helge Grødem
Firma:
Svein Helge Grødem
Emne:
Nei til økt utslippstillatelse
Epost:
svenh.grodem@gmail.com

Høringsdokumenter