Privat: endring av tillatelsen 2019/1161, Fiven/Lillesand

Her må Staten ( Dere ) hjelpe folket i Lillesand kommune. Kommunen har bygget ut og utbedret området Møglestu/Holta gjennom årene, slik at flere og flere barn oppholder seg i nedslagsområdet ifra Fiven. Det strekker seg ifra Fiven og ned mot sjøen.Dvs alle barn som går på skole og driver idrett i dette området vil bli utsatt for denne forurensningen og de sykdommer dette kan medføre pga Møglestu/Holta ligger imellom sjøen og Fiven. De som har sittet og styrt for Kommunen har vektlagt skatteinntekter ifra Fiven, forran helsen til folket i dette området. Noe staten må betale for i helseutgifter,som fort overstiger de skatteinntekter evt kommunen måtte ha, hvis jeg skal angripe økonomien bak dette. Kort oppsummert: Hjelp folket når kommunen svikter,si nei til høyere utslippsgrenser for PAH fra 2020. Fiven er en bedrift og vil ta avgjørelser utifra økonomi,derav vil de helst ikke gjøre tiltak som påvirker fortjenesten.
Uttalelse fra:
Helge Mykkeltvedt, ( Lillesander i over 20 år)
Firma:
Privat
Emne:
endring av tillatelsen 2019/1161, Fiven/Lillesand
Epost:
pipion_kunix@hotmail.com

Høringsdokumenter