Fiven Norge AS Lillesand søker om endring av tillatelsen (2019/1161)

Fiven Norge AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av silisiumkarbid ved sitt produksjonsanlegg i Lillesand i Aust-Agder. Bedriften søker om høyere utslippsgrense for PAH til luft.

Fiven Norge AS produserer og videreforedler silisiumkarbid. Produksjonen medfører utslipp til luft og vann. Virksomheten har blant annet utslipp av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) til luft. Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. Hvor giftige de ulike PAH-forbindelsene er varierer. Myndighetenes mål er at utslipp av PAH kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene.

I bedriftens tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet er det fastsatt grenseverdier for utslipp til luft. For 2019 er grenseverdien for PAH på 2 100 kg/år og for benzo(a)pyren på 16 kg/år. Fra 2020 er grenseverdien for PAH på 570 kg/år.

Fiven Norge AS søker om høyere utslippsgrenser for PAH fra 2020. De søker om utslippsgrense på 1 900 kg/år PAH og 16 kg/år benzo(a)pyren for 2020 og 2021 og gradvis nedtrapping til 600 kg/år PAH og 5 kg/år benzo(a)pyren i 2025. Bedriften har i søknaden beskrevet arbeidet med tiltak for å redusere utslippene.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på kommunetorget i Østregate 2 i Lillesand kommune. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Fristen for å gi høringskommentar er 3. januar 2020.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Lillesand kommune

20.01.20

Firma: Lillesand kommune

Lillesand MDG

20.01.20

Firma: Lillesand MDG

Sameiet Lofthus Panorama

07.01.20

Firma: Sameiet Lofthus Panorama

Privat

07.01.20

Firma: Høringsuttalelse til sak 2019/1161

privat: høringsuttallese

04.01.20

Firma: privat

Privat: Nok er nok

03.01.20

Firma: Privat

Privat : Angående økt utslipp

03.01.20

Firma: Privat

Privat : Fiven PAH 2019

03.01.20

Firma: Privat

Privat: Nei til høyere utslipp

03.01.20

Firma: Privat

Service og Montasje Johnny Govertsen: Økt utslipp Fiven Lillesand

03.01.20

Firma: Service og Montasje Johnny Govertsen

-: Det løser ikke problemet

03.01.20

Firma: -

privat: Forurensing

03.01.20

Firma: privat

Lillesand Venstre: Høringsuttalelse fra Venstre

03.01.20

Firma: Lillesand Venstre

Innbygger i Lillesand: Høringsuttalelse

03.01.20

Firma: Innbygger i Lillesand

-: Høringskommentar

03.01.20

Firma: -

Privat: 2019/1161

26.11.19

Firma: Privat

Svein Helge Grødem: Nei til økt utslippstillatelse

26.11.19

Firma: Svein Helge Grødem

Tema

Relaterte lenker