Denofa søker om endring i tillatelse (2019/1663)

Denofa søker om endring av rammer i utslippstillatelsen etter forurensningsloven. Denofa produserer fôrmel, soyaolje og lechetin med soyabønner som råvare og er lokalisert i Øra Industripark ved havnen utenfor gamlebyen i Fredrikstad i Østfold. Denofas søknad av 18. mars 2019 gjelder dispensasjon fra støykrav ved lossing fra bønnebåter.

Gjeldende støygrenser i Denofas tillatelse er 55 dB på dagtid, 50 dB på kveldstid og 45 dB på natt med maksverdi på 60 dB. Denofa hadde i perioden 2014-2017 egne støykrav ved lossing av soyabønnebåter, inntil 50 døgn i året, på 60 dB på dagtid, 55 dB på kveldstid og 50 dB på natt med maksverdi på 60 dB. Denofa søker om permanent tillatelse til støygrense lik denne: 60 dB på dagtid, 55 dB på kveldstid og 50 dB på natt med maksverdi på 60 dB ved lossing av soyabønnebåter. 

Høringsfristen er 10. juni 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, eller per e-post til post@miljodir.no. Vennligst merk brev eller e-post med 2019-1663.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Møllerodden velforening

23.10.19

Firma: Møllerodden velforening

Tema

Relaterte lenker