Strategisk konsekvensutredning for ny nettutviklingsplan i Tyskland for perioden 2019-2030 (2019/11311)

Miljødirektoratet har mottatt varsel fra Tyskland om strategisk konsekvensutredning (SEA) for ny nettutviklingsplan for perioden 2019-2030. 

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak med grenseoverskridende virkninger, og den tilhørende Kiev-protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer med grenseoverskridende virkninger.

Dersom myndigheter eller andre berørte har merknader til saken, finnes saksdokumentene i høyremenyen.

Uttalelser sendes til Miljødirektoratet på post@miljodir.no med kopi til mari.lise.sjong@miljodir.no, og merkes med 2019/11311. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 19. september 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker