Planlegger oppgradering av lagringsanlegg for radioaktivt avfall på Risø, Danmark

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for oppgradering av lagringsanlegg for radioaktivt avfall på Risø i Roskilde kommune i Danmark. Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Informasjon om planene finnes i høyremenyen (hhv. på dansk og engelsk). Dersom myndigheter, interesseorganisasjoner eller andre har kommentarer til planene, eller kommentarer knyttet til mulige miljøvirkninger for Norge, kan de sende en uttalelse.

Uttalelser sendes til Miljødirektoratet på post@miljodir.no  med kopi til hanne.hegseth@miljodir.no, og merkes 2019/13579. Innkomne høringsuttalelser kan bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man uttrykkelig har reservert seg mot dette.

Frist for å avgi uttalelse er 6. januar 2020.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker