Ed SV vindkraftverk i Dals-Eds kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2018/10228)

Miljødirektoratet har mottatt søknad med konsekvensutredning for Ed SV vindkraftanlegg i Dals-Ed kommune i Sverige. Søknaden omfatter opptil 10 vindturbiner med en totalhøyde på maks 230 meter. Anlegget planlegges ca. sju km fra grensen til Norge (Halden kommune).

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Dersom myndigheter eller andre berørte ønsker å uttale seg til søknad eller konsekvensutredning, finnes saksdokumenter i høyremenyen på denne siden.

Uttalelser sendes til Miljødirektoratet på post@miljodir.no med kopi til mari.lise.sjong@miljodir.no. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er 23. september 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker