Equinor søker om oppdatering av rammetillatelse for Statfjordfeltet (2019/461)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS, om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven til boring, produksjon og drift på Statfjordfeltet i Nordsjøen.

Søknaden omfatter blant annet kjemikalieforbruk og -utslipp, utslipp av borekaks, sand og faste partikler til sjø, utslipp av oljeholdig vann til sjø og utslipp til luft.Søknaden inneholder også miljørisiko- og beredskapsvurderinger.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 23. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser