Publikasjoner fra Faglig forum

Faglig forum utgir rapporter som danner grunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for norske havområder. Lenke til ferdige rapporter legges her.

Rapporter 2019

Rapporter 2018