Foto: ©UWPhoto / Erling Svensen

Andre relevante publikasjoner

Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanene tar utgangspunkt i best tilgjengelig kunnskap. Her finner du flere rapporter, som er utarbeidet av andre enn Faglig forum for norske havområder, men som likevel er relevant for arbeidet med forvaltningsplanene.

2019

2018

2017

2015