Foto: Morten Berntsen/Petroleumstilsynet

Referater og årsrapporter

Her finner du møtereferater og årsrapporter for Faglig forum for havområdene fra 01.01.14. 

Møter i arbeidet med forvaltningsplanene

I  2019 har Faglig forum gjennomført følgende møter:

I  2018 har Faglig forum gjennomført følgende møter:

Presentasjon av ansvar og status for arbeidet fra:

I 2017 har Faglig forum gjennomført følgende møter:

I 2016 gjennomførte Faglig forum fire møter:

I 2015 gjennomførte  Faglig forum fire møter:

I 2014 gjennomførte Faglig forum fire møter:

Årsrapporter og aktivitetsplaner

Faglig forum rapporterer årlig til Styringsgruppen på status og aktiviteter for arbeidet.