Innspill til rapporter

Faglig forum for norske havområder legger ut godkjente delrapporter på denne siden. Vi ber om eventuelle kommentarer på faktafeil eller mangler i rapportene, innenfor oppgitte kommentarfrister.

Kommentarfrist

Frist for innspill til de resterende rapportene er 2.april 2019.

Etter at fristen har løpt ut, samler vi kommentarene og legger dem ut her på Havforum.no. Sekretariatet håndterer kommentarene og presenterer dem for Faglig forum.

Avhengig av kommentarene laster Faglig forum eventuelt opp en revidert versjon av delrapporten.

Skjema for kommentarer

Dette innspillsskjemaet i Excel skal brukes hvis du skal sende inn kommentarer om faktafeil eller mangler i rapportene. Last ned skjema på egen pc og send ferdig utfylt per e-post til havforum@miljodir.no.

Innspillsmøte

Kommentarer til Faglig forums samlede vurderinger og konklusjoner henvises til innspillsmøtet som skal arrangeres av departementene 28.mai 2019 og til selve meldingsprosessen. Slike kommentarer vil imidlertid ikke være grunnlag for å endre Faglig forum sine rapporter.

Rapporter for kommentar

Kommende rapporter

  • Risiko for og beredskap mot akutt forurensning – endringer og utviklingstrekk – Barentshavet. Legges ut i løpet av uke 12

Rapporter ferdig kommentert

 Kommentarer til rapportene

Tidligere innspill