Foto: Rudy Sandanger/Sjøfartsdirektoratets fotokonkurranse for sjøfolk

Medvirkning

Mange har interesser i norske havområder. Gjennom bred involvering kan vi dra nytte av samfunnets samlede kompetanse i arbeidet med forvaltningen av norske havområder.

Informasjonsmøter 

Informasjonsmøte om særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) 18.oktober 2019

Faglig forum inviterer interesseorganisasjoner til et informasjonsmøte om Faglig forums vurdering av kandidatområder for mulig utvidelse av særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) og avgrensning av SVO Havområdene rundt Svalbard. Møtet holdes i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo fredag 18. oktober 2019 kl. 10:00-13:00. 

Presentasjoner

Innspillsmøter

Seminar om særlig verdifulle og sårbare områder 26. september 2018

Faglig forum arrangerer seminar om særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder. Her blir status for arbeidet og de første resultatene presentert. Deltakerne kan gi innspill til det videre arbeidet gjennom spørsmål og diskusjon på seminaret og skriftlig i etterkant.

Presentasjoner

Innspillsmøte 23. januar 2018

Faglig forum skal sikre medvirkning gjennom involvering av berørte interessegrupper. Dette er et viktig ledd i prosessen med å fremskaffe et godt faglig grunnlag for revidering og oppdatering av forvaltningsplanene.

23. januar 2018 arrangerte Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder (Faglig forum) et fellesmøte med relevante interesseorganisasjoner for å få en oversikt over hva organisasjonene mener er viktige temaer og ny kunnskap som bør omfattes av det faglige grunnlaget. 

Program

Presentasjoner

Innspill

Skriftlige innspill fra: