Foto: Kristin Westby

Norskehavet

Arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet startet i 2007. Det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet ble publisert i 2015 og i 2016 kom en oppdatert stortingsmelding.

Faglig forum vil i 2018 arbeidet med å oppdatere faggrunnlaget for helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Arbeidet skal være avsluttet våren 2019.

Rapporter som lages til arbeidet med oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet publiseres her når de er ferdige. De ulike delrapportene vil være en del av et helhetlig faggrunnlag. Departementene vil arrangere en høringskonferanse med etterfølgende mulighet for skriftlige innspill når hele det faglige grunnlaget foreligger.

Relevante dokumenter

Innspillene til det oppdaterte faggrunnlaget for Norskehavet

Faglig grunnlag for Norskehavet

Arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet startet i 2007. Her finner du en...

Relaterte lenker