Foto: Morten Berntsen/ Petroleumstilsynet

Nordsjøen-Skagerrak

I 2013 ble forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak lagt frem. Dermed hadde Norge marine helhetlige forvaltningsplaner for alle sine havområder. 

Faglig forum vil i 2018 arbeidet med å oppdatere faggrunnlaget for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen-Skagerrak. Arbeidet skal være avsluttet våren 2019.

Rapporter som lages til arbeidet med oppdatering av forvaltningsplan for Nordsjøen-Skagerrak publiseres her når de er ferdige. De ulike delrapportene vil være en del av et helhetlig faggrunnlag. Departementene vil arrangere en høringskonferanse med etterfølgende mulighet for skriftlige innspill når hele det faglige grunnlaget foreligger.

Faglig grunnlag: