Polarlomvi. Foto: Marte Lier

Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten

Her finner du en kronologisk oversikt over faggrapportene som ligger til grunn for den første forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, St.meld 8 (2005-2006). 

Kunnskapsgrunnlaget

Arbeidet med den første forvaltningsplanen for havområdene Barentshavet og Lofoten, startet i 2002. Prosessen ble ledet av Norsk Polarinstitutt, i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Beskrivelse av miljø og ressurser

Høringsutkast program for utredning av konsekvenser 

Utredninger av miljøkonsekvenser

Sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget

I mai 2005 ble det arrangert en høringskonferanse i Tromsø, om det samlede kunnskapsgrunnlaget. Departementene i Styringsgruppa overtok så arbeidet med Stortingsmeldingen som kom i 2008.

Relaterte lenker