Havhest som svever over Barentshavet. Foto: Cecilie von Quillfeldt/Norsk Polarinstitutt

Barentshavet og Lofoten

Her har vi samlet en kronologisk oversikt over fagrapportene som ligger til grunn for forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Det første faggrunnlaget ble lagt frem i 2005. Faggrunnlaget ble så oppdatert i 2010. Nå jobbes det med revisjon av fagrunnlaget fram mot 2020.

Revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten 2020

Faglig forum startet i 2016 arbeidet med å revidere faggrunnlaget for helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Arbeidet skal være avsluttet våren 2019 slik at departementene kan ferdigstille en ny forvaltningsplan for havområdet i 2020.

Rapporter som lages til arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten vil publiseres her når de er ferdige. De ulike delrapportene vil være en del av et helhetlig faggrunnlag. Departementene vil arrangere en høringskonferanse med etterfølgende mulighet for skriftlige innspill når hele det faglige grunnlaget foreligger.

Underlagsrapporter

Tidligere arbeid

Arbeidet med den aller første forvaltningsplanen for havområdene Barentshavet og Lofoten, startet i 2002. Prosessen ble ledet av Norsk Polarinstitutt, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Dette er kunnskapsgrunnlaget som St. meld.nr. 8 (2005-2006) bygger på. 

I 2010 overleverte de tre oppnevnte rådgivende gruppene Faglig forum for Barentshavet og Lofoten, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen et oppdatert faggrunnlag til den interdepartementale Styringsgruppen. 26 institusjoner og 100 personer bidrog til innholdet i rapporten.

Stortingsmelding om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, avgrenset til den nordligste delen av forvaltningsplanområdet ble lagt frem 24.april 2015. Meldingen inkluderte en oppdatert beregning av iskanten, basert på definisjonen fra forvaltningsplanene lagt frem i 2006 og 2011. Et flertall på Stortinget vedtok 11. juni å ikke behandle stortingsmeldingen. De ber regjeringen lage en ny melding med revidering av forvaltningsplanen. 

 

Relaterte lenker