Forvaltningsplanområder

Her finner du det samlede faggrunnlaget som ligger til grunn for hver av forvaltningsplanene.

Barentshavet og Lofoten

Her har vi samlet en kronologisk oversikt over fagrapportene som ligger til grunn for...

Norskehavet

Arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet startet i 2007. Det faglige grunnlaget f...

Nordsjøen-Skagerrak

I 2013 ble forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak lagt frem. Dermed hadde Norge... 30.11.17

Relaterte lenker