Storm og Tinde - en film om fjellrevens framtid

Formålet med filmen er å vise hvorfor fjellreven er kritisk truet og hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre arten i å dø ut.

Filmen er et produkt fra interregprosjektet Felles Fjellrev som er et norsk-svenskt bevaringsprosjekt for fjellrev. Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtland er prosjekteiere. Fylkesmannen i Nord og Sør-Trøndelag, NINA og Stockholms Universitet er samarbeidspartnere og medfinansierer. Prosjektet støttes av Interreg Norge -- Sverige.

Tema

Relaterte lenker