Veileder for grensekryssende forsendelser av avfall (eksport og import)

 

EUs forordning 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall trådte i kraft i EU i 2007, og ble senere implementert i Norge gjennom avfallsforskriften. Regelverket definerer flere prosedyrer som må følges ved grensekryssende forsendelser av avfall. For å finne riktig prosedyre er det viktig å klassifisere forsendelsen riktig, i forhold til definisjoner og føringer gitt i avfallsregelverket.

Virksomheter som ønsker å sende avfall eller brukte varer ut av landet, må først vurdere om det er avfall eller et brukt produkt. Vurderes det som avfall, må avfallet klassifiseres som grønnlistet avfall til gjenvinning, eller meldepliktig avfall, med krav om samtykke fra involverte myndigheter (notification procedure).

Lenkene i menyen til venstre gir en innføring i hvordan virksomheter kan bestemme riktig prosedyre. Se også spørsmål og svar.

Tema

Kategori