Årlig rapportering for deponier

Alle avfallsdeponier og industrideponier som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til årlig egenkontrollrapportering, er pålagt å rapportere utslippstall til forurensningsmyndigheten innen 1.mars via www.altinn.no.

Nytt for årets egenkontrollrapportering

I skjemaet for industri- og avfallsdeponier er innrapporteringen av resipientovervåking gjort enklere ved at navn på prøvetakingssted og komponenter allerede er forhåndsutfylt - basert på fjorårets rapportering.

Her vil det fortsatt være mulig å selv legge til og fjerne komponenter og endre navn på prøvetakingssted.

Inkludert i egenkontrollrapporteringen ber vi om at følgende legges ved

  • Et vedlegg der det gis en vurdering av innrapporterte data
  • Et kart med oversikt over prøvetakingspunkter for resipientovervåking og sigevannsovervåking
  • Der hvor sigevannet slippes ut til resipient, ber vi om å få angitt utslippspunktet med kartkoordinater (UTM-koordinater)

Innlogging via Altinn

Innloggingen til Miljødirektoratets rapporteringstjeneste skjer via Altinn. Fremgangsmåten er beskrevet i Kom i gang-veilederen. På de to første sidene beskriver veilederen:

  • den vanlige metoden for innlogging i åtte steg
  • en kjapp metode for innlogging ved å bruke denne dyplenken
  • løsningen på fire vanlige feil man kan gjøre i løpet av stegene

På steg 7 må du velge rett organisasjonsnummer. Du kan søke opp organisasjonsnumrene dine på www.brreg.no. Men en del organisasjoner har mange numre, og derfor har vi lagt ut en liste over numrene som du kan bruke for din organisasjon.

Dette omfattes av Miljødirektoratets rapporteringstjeneste

Tjenesten omfatter virksomheter hvor Miljødirektoratet eller fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Den omfatter rapportering av data innen fire fagområder, med hvert sitt skjema:

  • Utslipp fra deponier.
  • Klimakvotepliktige utslipp.
  • Utslipp knyttet til ordinære tillatelser og rapportering av eksport.
  • Import av avfall, kalt for henholdsvis Deponi, Kvote, Landbasert og Eksportimportavavfall.

Et informasjonsbrev ble sendt til alle virksomhetene 20. januar i år.

Avfallsdeponiene skal kun fylle ut deponiskjemaet. Industribedrifter som har eget deponi eller som har tillatelse til kvotepliktige utslipp, vil se egne skjema for hvert av fagområdene bedriften skal rapportere for.

Hjelp til innlogging på Altinn

Tildeling av roller og annen bruk av Altinn får du ved henvendelse til Altinn brukerservice, telefon 75 00 60 00, e-post: support@altinn.no

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler i Miljødirektoratet eller hos fylkesmannen. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

Ved øvrige spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

seniorrådgiver Per Martin Aakerøy, seksjon for avfall og grunnforurensning

Tema

Kategori

Relaterte lenker